Hvor lang tid tog det før jeres
digitalisering havde indvirkning på bundlinjen?
 • Hvad sparede I på papir og udprintning?
 • Hvad med opbevaring og udstyr?
 • Er der andre besparelser som personale, forsikringer, lokaler og drift?
84% opnår en tilbagebetaling inden 18 måneder.
Hvor meget tid og arbejdskraft sparer
I ved at gøre compliance lettere?
 • Hvor mere præcis kan I give oplysninger i forbindelse med revision?
 • Hvor meget hurtigere kan I finde oplysninger til revision?
 • Har der været nedgang i antallet af bøder?
En ikke overholdelse af compliance kan koste mange penge.
Hvor mange timer sparer I
på et forbedret workflow?
 • Hvor meget hurtigere kan I finde relevant information?
 • Er samarbejdet på tværs af afdelinger og kontorer blevet forbedret?
 • Hvor meget mere effektive og produktive er jeres forretningsprocesser og arbejdsgange?
Medarbejdere kan bruge helt op til 40% af
deres dag på at søge efter papir og dokumenter.
Hvordan påvirker digitalisering kundetilfredsheden
og fastholdelsen af jeres kunder?
 • Hvor meget hurtigere kan I reagere på kundehenvendelser?
 • Kan I se en reduktion i antallet af fejl og spildtimer i forbindelse med besvarelse af kundehenvendelser?
 • Er det blevet lettere at imødekomme og overgå kundernes forventninger?
56% har fortsat tillid til og arbejder med papirbaserede
kontrakter og ordrer