HUR LÅNG TID TOG DET INNAN DIGITALISERINGEN PÅVERKADE DINA RESULTAT?

·      Vad sparade du på papper och utskrift?

·      Vad sparade du i lagringsutrymme och utrustning?

·      Sparade du något i relaterade resurser såsom personal, företagsförsäkring eller verktyg?

84% AV ORGANISATIONERNA UPPNÅR ÅTERBETALNING UNDER 18 MÅNADER
HUR MÅNGA ARBETSTIMMAR SPAR DU PÅ GRUND AV FÖRBÄTTRADE ARBETSFLÖDEN?

·      Hur mycket snabbare kan du hitta information?

·      Har samarbetet mellan kontor förbättrats?

·      Hur mycket mer produktiva eller effektiva är affärsprocesserna?

MEDARBETARE KAN SPENDERA UPP TILL 40 % AV SIN DAG PÅ ATT LETA EFTER PAPPERSFILER
HUR MYCKET TID OCH ARBETE SPARAR DU GENOM ATT FÖRENKLA EFTERLEVNADSPROCESSEN?

·      Hur mycket mer exakt kan du tillhandahålla information för granskningar?

·      Hur mycket snabbare kan du hitta information för att tillfredsställa eller undvika revisioner?

·      Har böterna minskat?

BÖTER SOM INTE UPPFYLLS KAN NÅ MILJONTALS DOLLAR
HUR PÅVERKAR DIGITALISERING KUNDNÖJDHET OCH KUNDLOJALITET

·      Hur mycket snabbare svarar du på kundförfrågningar?

·      Ser du en minskning av fel eller bortkastad tid i att betjäna kunder?

·      Är det lättare att möta och överträffa förväntningarna?

56 % AV ORGANISATIONER LITAR FORTFARANDE ENDAST PÅ PAPPERSBASERADE KONTRAKT OCH BESTÄLLNINGAR