Usługi w zakresie treści inteligentnych

Łączenie silosów informacji, dostarczanie insightu i inteligentnych treści oraz zarządzanie i gwarancja bezpieczeństwa dzięki platformie CSP opartej na chmurze, która pozwala na szybsze i bardziej efektywne wykorzystanie danych. Iron Mountain InSight pomaga organizacjom w podwyższaniu ukrytej wartości zawartej w danych – niezależnie od tego, gdzie się one znajdują – dzięki nowoczesnym aplikacjom opartym na sztucznej inteligencji i funkcjom wyszukiwania połączonego.

Iron Mountain InSight®
‹ BACK

Przechowywanie w chmurze i migracja

Niezależnie od tego, czy posiadasz dane w postaci cyfrowej, dokumenty zawierające multimedia czy też wydruki, które należy poddać skanowaniu i digitalizacji, mamy odpowiednie dla nich miejsce, archiwum, chmurę lub centrum danych. Zarządzamy, migrujemy i przechowujemy informacje w optymalnym formacie, zapewniając dostęp do nich na każde żądanie.

 
Zarządzanie danymi Iron Cloud
‹ BACK

Centra danych i usługi kolokacyjne

Wspieramy rosnące wymagania klientów, osiągając sukces w dziedzinie hybrydowego IT. Wzmacniamy innowacje, a oferowane przez nas środowiska centrów danych, będące niezbędnym elementem infrastruktury biznesowej, są w pełni bezpieczne i zgodne z rygorystycznymi przepisami.  Zapewniamy dostęp do najlepszych nośników na świecie, chmury, IT oraz usług zarządzanych przez globalnych operatorów i dostawców. Wspieramy kompleksowe programy zgodności i protokoły bezpieczeństwa obowiązujące w branżach podlegających ścisłym regulacjom. Ponadto, dzięki audytom i certyfikacji prowadzonej przez firmy zewnętrzne, nasz produkt – Green Power Pass – umożliwia przekroczenie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, zieloną energią i redukcją emisji gazów cieplarnianych.

‹ BACK

Magazynowanie i logistyka

Od spraw codziennych po nadzwyczajne, organizacje polegają na nas w kwestii ochrony informacji i cennych aktywów, a także udostępniania ich zawsze wtedy, gdy są potrzebne. Wykraczamy daleko poza tradycyjne przechowywanie dokumentacji, multimediów, cennych dzieł sztuki i historycznych archiwów, pomagając w zarządzaniu zasobami, wyszukiwaniu, ochronie i monetyzacji.

 
‹ BACK

Utylizacja dokumentacji i zasobów IT

Nieprawidłowa utylizacja sprzętu IT, dokumentacji i danych może mieć poważne konsekwencje dla danych organizacji, reputacji marki i środowiska. Zarządzamy usuwaniem i niszczeniem zasobów oraz aktywów IT po zakończeniu ich eksploatacji, korzystając z programu, który gwarantuje bezpieczeństwo i zapewnia zrównoważony rozwój.

 
‹ BACK