Jak długo trzeba było czekać na korzyści finansowe z cyfryzacji?

• Jakie są oszczędności na papierze i druku?

• Jakie oszczędności udało się uzyskać w zakresie przestrzeni magazynowej i wyposażenia?

• Jakie oszczędności udało się uzyskać w odniesieniu do powiązanych zasobów, takich jak personel, ubezpieczenie firmy lub media?

84% ORGANIZACJI OSIĄGA ZWROT Z INWESTYCJI W OKRESIE KRÓTSZYM NIŻ 18 MIESIĘCY
ILE GODZIN PRACY ZAOSZCZĘDZONO DZIĘKI UDOSKONALENIU WORKFLOW

• O ile szybciej można znaleźć informacje?

• Czy poprawiła się współpraca między biurami?

• O ile produktywniejsze lub wydajniejsze są procesy biznesowe?

PRACOWNICY MOGĄ SPĘDZAĆ NAWET 40%  SWOJEGO CZASU PRACY NA POSZUKIWANIU DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH
Ile czasu i pracy zaoszczędza się poprzez łatwiejsze przestrzeganie przepisów?

• O ile precyzyjniejsze mogą być informacje przekazywane na potrzeby audytów?

• O ile szybciej można znaleźć informacje, które pozwolą spełnić wymagania audytów?

• Czy zmniejszyła się liczba nakładanych kar?

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW MOGĄ OSIĄGAĆ KWOTY MILIONÓW DOLARÓW
Jak cyfryzacja wpływa na satysfakcję i utrzymanie klientów?

• O ile szybciej można odpowiadać na prośby klientów?

• Czy zauważalne jest ograniczenie liczby błędów lub zmniejszenie straty czasu podczas obsługi klientów?

• Czy łatwiej jest spełniać i przekraczać oczekiwania?

56% ORGANIZACJI WCIĄŻ POLEGA NA UMOWACH I ZAMÓWIENIACH SPORZĄDZANYCH NA PAPIERZE